2014. június

1. vasárnap: URUNK MENNYBEMENETELE

(Szent Jusztinusz)

ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll

2. hétfő

(Szent Marcellinusz és Péter)

ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33

Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?

3. kedd: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI

ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a

Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése

4. szerda

(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)

ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19

Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket

5. csütörtök: SZENT BONIFÁC

ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26

Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról

6. péntek

(Szent Norbert, Szent Kolos)

ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19

A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!

7. szombat

ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25

Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított

8. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP

(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd)

ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23

Megteltek mind Szentlélekkel

9. hétfő

(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)

1Kir 17,1-6; Zs 120; Mt 5,1-12

Illés az Úr igéje szerint járt el

10. kedd

1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-16

Az asszony elment, és Illés szava szerint járt el

11. szerda: SZENT BARNABÁS APOSTOL

ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13

Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel

12. csütörtök

1Kir 18,41-46; Zs 64; Mt 5,20-26

Az Úr keze Illéssel volt

13. péntek: PÁDUAI SZENT ANTAL

1Kir 19,9a.11-16; Zs 26; Mt 5,27-32

Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé

14. szombat

(Szent Elizeus)

1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 5,33-37

Elizeus követte Illést, és szolgálatába állt

15. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)

(Árpádházi Boldog Jolán)

Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18

Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten

16. hétfő

1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38-42

Agyonkövezték Nábótot, és meghalt

17. kedd

1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt 5,43-48

Ákáb megszaggatta ruháját, böjtölt, és csöndesen járt-kelt

18. szerda

2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt 6,1-6.16-18

Illés tüzes harci kocsin, forgószélben fölment az égbe

19. csütörtök

(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)

Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,7-15

Illést elragadta a vihar, de szellemét megkapta Elizeus

20. péntek

2Kir 11,1-4.9-18.20; Zs 131; Mt 6,19-23

Szövetséget kötött az Úr a király és a nép között

21. szombat: GONZÁGA SZENT ALAJOS

2Krón 24,17-25; Zs 88,4-34; Mt 6,24-34

Mivel elhagytátok az Urat, Ő is elhagyott benneteket

22. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)

(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)

MTörv 8,2-3.14b-16a; Zs 147; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58

Mannával táplált az Úr, amelyet nem ismertél

23. hétfő

2Kir 17,5-8.13-15a.18; Zs 59; Mt 7,1-5

Megvetették az Úr rendelkezéseit, szövetségét és intelmeit

24. kedd: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)

Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr

25. szerda

(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya)

2Kir 22,8-13; 23,1-3; Zs 118,33-40; Mt 7,15-20

Megfogadták, hogy az Urat követik, és teljesítik a szövetség igéit

26. csütörtök

(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)

2Kir 24,8-17; Zs 78; Mt 7,21-29

Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ezért megbüntette őt

27. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)

(Szent László király)

MTörv 7,6-11; Zs 102; 1Jn 4,7-16; Mt 11,25-30

Szeret benneteket az Úr, és megtartja esküjét

28. szombat: SZENT IRÉNEUSZ

(Szűz Mária Szíve)

Siral 2,2.10-14.18-19; Zs 73; Mt 8,5-17

Szemem könnybe borult, bensőm háborog, a földre roskadtam

29. vasárnap: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)

ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson

30. hétfő

(A római egyház első szent vértanúi)

Ám 2,6-10.13-16; Zs 49; Mt 8,18-22

Megingatom alattatok a földet, ahogyan meginog a szekér


A többi hónap

Szóljon hozzá!