2014. március

1. szombat

Jak 5,13-20; Zs 140; Mk 10,13-16

Sokat tehet az igaz odaadó könyörgése

2. vasárnap: ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP

Iz 49,14-15; Zs 61; 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad

3. hétfő

1Pét 1,3-9; Zs 110; Mk 10,17-27

Jézus Krisztus élő reménységre szült újjá minket

4. kedd

(Szent Kázmér, Boldog Meszlényi Zoltán)

1Pét 1,10-16; Zs 97; Mk 10,28-31

A titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté

5. szerda: HAMVAZÓSZERDA

Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18

Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!

6. csütörtök

MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25

Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot

7. péntek

(Szent Perpétua és Felicitász)

Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15

Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!

8. szombat

(Istenes Szent János)

Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32

Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod

9. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

(Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos)

Ter 2,7-9; 3,1-7; Zs 50; Róm 5,12-19; Mt 4,1-11

Ha esztek a fáról, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek mint az Isten

10. hétfő

Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

11. kedd

Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15

Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar

12. szerda

Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32

Ninive lakói megtértek a rossz útról

13. csütörtök

Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12

Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen

14. péntek

Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26

Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen

15. szombat

(Hofbauer Szent Kelemen)

MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48

Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte

16. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

Ter 12,1-4a; Zs 32; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9

Menj el földedről arra a földre, amelyet mutatok neked!

17. hétfő

(Szent Patrik)

Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38

Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed

18. kedd

(Jeruzsálemi Szent Cirill)

Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12

Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival

19. szerda: SZENT JÓZSEF (főünnep)

2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a

Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját

20. csütörtök

Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik

21. péntek

(Szent Benedek, Flüei Szent Miklós)

Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46

Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg

22. szombat

Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32

Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt

23. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

(Mongrovejói Szent Turibiusz)

Kiv 17,3-7; Zs 94; Róm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42

Adj nekünk vizet, hogy ihassunk!

24. hétfő

2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30

Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán

25. kedd: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)

(Szent Izsák)

Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38

Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül

26. szerda

MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19

Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint

27. csütörtök

(Szent Rupert)

Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23

Hallgassatok az Úr szavára!

28. péntek

Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34

Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk

29. szombat

Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14

Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!

30. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

(Climacus Szent János)

1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Zs 22; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41

Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt, ami a szívben van

31. hétfő

(Szent Ámosz, Szent Benjamin)

Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54

Örvendjetek és vigadjatok mindörökké


A többi hónap

Szóljon hozzá!