2015. január

 

31. szombat: BOSCO SZENT JÁNOS

 

Zsid 11,1-2.8-19; Lk 1,69-75; Mk 4,35-41

 

A hit a remélt dolgokban való bizalom

 

2015. február

1. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

MTörv 18,15-20; Zs 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Prófétát támaszt az Úr, és igéit a szájába adja

2. hétfő: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)

Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40

Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk

3. kedd

Zsid 12,1-4; Zs 21; Mk 5,21-43

Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát

4. szerda

Zsid 12,4-7.11-15; Zs 102; Mk 6,1-6

Megfenyíti azt az Úr, akit szeret

5. csütörtök: SZENT ÁGOTA

Zsid 12,18-19.21-24; Zs 47; Mk 6,6-13

Sion hegyéhez járultunk, az élő Isten városához

6. péntek: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI

Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-29

Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké

7. szombat

Zsid 13,15-17.20-21; Zs 22; Mk 6,30-34

A békesség Istene tegyen készségessé minden jóra

8. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

Küzdelem a halandó sorsa a földön

9. hétfő

Ter 1,1-19; Zs 103,1-35; Mk 6,53-56

Látta Isten , hogy mindaz jó, amit teremtett

10. kedd: SZENT SKOLASZTIKA

Ter 1,20 – 2,4a; Zs 8; Mk 7,1-13

Megteremtette Isten az embert a maga képmására

11. szerda

Ter 2,4b-9.15-17; Zs 103,1-30; Mk 7,14-23

Fogta az Úristen az embert, elhelyezte az éden kertjébe

12. csütörtök

Ter 2,18-25; Zs 127; Mk 7,24-30

A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez

13. péntek

Ter 3,1-8; Zs 31; Mk 7,31-37

Olyanok lesztek, mint az Isten: tudjátok, mi a jó, és mi a rossz

14. szombat: SZENT CIRILL ÉS METÓD (ünnep)

ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9

A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét

15. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31 – 11,1; Mk 1,40-45

A poklos ember tisztátalan, a táboron kívül legyen a lakása

16. hétfő

Ter 4,1-15; 25; Zs 49; Mk 8,11-13

Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről

17. kedd

Ter 6,5-8; 7,1-5. 10; Zs 28; Mk 8,14-21

Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem

18. szerda: HAMVAZÓSZERDA

Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18

Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!

19. csütörtök

MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25

Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot

20. péntek

Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15

Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!

21. szombat

Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32

Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod

22. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15

Szövetségre lépett az Úr velünk és minden élőlénnyel

23. hétfő

Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

24. kedd: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)

ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17

A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták

25. szerda

Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32

Ninive lakói megtértek a rossz útról

26. csütörtök

Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12

Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen

27. péntek

Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26

Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen

28. szombat

MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48

Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte

 

A többi hónap


Szóljon hozzá!