1. augusztus
 2. szombat: LIGUORI SZENT ALFONZ

Lev 25,1.8-17; Zs 66; Mt 14,1-12

Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá mindenki birtokához

 1. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

Kiv 16,2-4.12-15; Zs 77,3-54; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35

Én hullatok nektek kenyeret a mennyből

 1. hétfő

Szám 11,4b-15; Zs 80; Mt 14,13-21

Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem

 1. kedd: VIANNEY SZENT JÁNOS

Szám 12,1-13; Zs 50; Mt 14,22-36

Mózesre az egész házam van bízva: szemtől szembe beszélek vele

 1. szerda

Szám 13,1-2a.25 – 14,1.26-29.34-35; Zs 105,6-23; Mt 15,21-28

Nem mentek be arra a földre, amelyet megígértem

 1. csütörtök: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)

Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mk 9,2-10

Ruhája fehér volt mint a hó

 1. péntek

MTörv 4,32-40; Zs 76; Mt 16,24-28

Szerette az Úr atyáidat, azért hozott ki Ő maga nagy erővel

 1. szombat: SZENT DOMONKOS

MTörv 6,4-13; Zs 17,2-4.47-51; Mt 17,14-20

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből

 1. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

1Kir 19,4-8; Zs 33; Ef 4,30 – 5,2; Jn 6,41-51

Illés annak az ételnek az erejével ment Isten hegyéig

 1. hétfő: SZENT LŐRINC (ünnep)

2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26

Aki bőven vet, bőven is arat

 1. kedd: SZENT KLÁRA

MTörv 31,1-8; MTörv 32,3-12; Mt 18,1-5.10.12-14

Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled

 1. szerda

MTörv 34,1-12; Zs 65; Mt 18,15-20

Nem támadt Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől-szembe érintkezett az Úr

 1. csütörtök: BOLDOG XI.INCE PÁPA

Józs 3,7-10a.11.13-17; Zs 113A; Mt 18,21 – 19,1

Az Úr szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon

 1. péntek: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE

Józs 24,1-13; Zs 135; Mt 19,3-12

Kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket

 1. szombat: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)

Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap

 1. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

Péld 9,1-6; Zs 33; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58

Egyétek kenyeremet, és igyatok a borból, melyet nektek elegyítettem

 1. hétfő

Bír 2,11-19; Zs 105,34-44; Mt 19,16-22

Bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket

 1. kedd

Bír 6,11-24a; Zs 84; Mt 19,23-30

Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt, én küldelek téged!

 1. szerda: SZENT BERNÁT

Bír 9,6-15; Zs 20; Mt 20,1-16a

Királyt kívántatok, pedig Istenetek, az Úr a ti királyotok

 1. csütörtök: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)

Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29

Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein

 1. péntek: SZENT X.PIUSZ PÁPA

Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Zs 145; Mt 22,34-40

Ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg

 1. szombat: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ

Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Zs 127; Mt 23,1-12

Legyen az Úr életed megújítója, és gondviselőd öreg korodban

 1. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zs 33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69

Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni!

 1. hétfő: SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)

Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51

Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt

 1. kedd

1Tessz 2,1-8; Zs 138,1-6; Mt 23,23-26

Életünket is nektek akartuk adni

 1. szerda

1Tessz 2,9-13; Zs 138,7-12; Mt 23,27-32

Éjjel-nappal dolgoztunk, s úgy hirdettük Isten evangéliumát

 1. csütörtök: SZENT MÓNIKA

1Tessz 3,7-13; Zs 89; Mt 24,42-51

Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben

 1. péntek: SZENT ÁGOSTON

1Tessz 4,1-8; Zs 96; Mt 25,1-13

Isten akarata az, hogy szentekké legyetek

 1. szombat: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA

Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29

Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged

 1. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

MTörv 4,1-2.6-8; Zs 14; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

Hallgass azokra a rendelkezésekre, amelyekre tanítalak

 1. hétfő

1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk 4,16-30

Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, Vele együtt feltámasztja

 

 

A többi hónap


Szóljon hozzá!