2014. augusztus

1. péntek: LIGUORI SZENT ALFONZ

(A hét Szent Makkabeus testvér, Szent Eleazar)

Jer 26,1-9; Zs 68,5-14; Mt 13,54-58

Összesereglett az egész nép az Úr házánál

2. szombat

(Vercelli Szent Özséb)

Jer 26,11-16.24; Zs 68,15-34; Mt 14,1-12

Az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem ezeket az igéket

3. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

Iz 55,1-3; Zs 144; Róm 8,35.37-39; Mt 14,13-21

Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, vegyetek és egyetek!

4. hétfő: VIANNEY SZENT JÁNOS

Jer 28,1-17; Zs 118,29-102; Mt 14,22-36

Eltöröllek, mert beszéded engedetlenség volt az Úrral szemben

5. kedd

(Szűz Mária római főtemploma – Havas Boldogasszony)

Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs 101; Mt 15,1-2.10-14

Mivel sok a bűnöd, ezért bántam így veled

6. szerda: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)

Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mt 17,1-9

Ruhája fehér volt mint a hó

7. csütörtök

(Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)

Jer 31,31-34; Zs 50; Mt 16,13-23

Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be

8. péntek: SZENT DOMONKOS

Náh 2,1.3; 3,1-3.6-7; MTörv 32,35-41; Mt 16,24-28

Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak Ninive iránt?

9. szombat: KERESZTRŐL ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (ünnep)

Oz 2,16b.17b.21-22; Zs 44; Mt 25,1-13

Eljegyezlek magamnak örökre

10. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

(Szent Lőrinc)

1Kir 19,9a.11-13a; Zs 84; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33

Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé!

11. hétfő: SZENT KLÁRA

(Szent Zsuzsanna)

Ez 1,2-5.24-28c; Zs 148; Mt 17,22-27

Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa

12. kedd

(Chantal Szent Johanna Franciska)

Ez 2,8 – 3,4; Zs 118,14-131; Mt 18,1-5.10.12-14

Emberfia, menj el, és hirdetsd igéimet!

13. szerda: BOLDOG XI.INCE PÁPA

(Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Boldog Aviánói Márk)

Ez 9,1-7; 10,18-22; Zs 112; Mt 18,15-20

Tégy jelt azoknak a homlokára, akik nyögnek bűneik miatt!

14. csütörtök: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE

Ez 12,1-12; Zs 77, 56-62; Mt 18,21 – 19,1

Én intő jel vagyok számotokra

15. péntek: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)

(Szent Tarzíciusz)

Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap

16. szombat

(Szent Rókus)

Ez 18,1-10.13b.30-32; Zs 50; Mt 19,13-15

Mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, térjetek hát meg, és éljetek

17. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

Iz 56,1.6-7; Zs 66; Róm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

Házam minden nép számára az imádság háza lesz

18. hétfő

(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)

Ez 24,15-24; MTörv 32,18-21; Mt 19,16-22

Ezekiel példa lesz számotokra: ugyanazt csináljátok ti is

19. kedd: SZENT BERNÁT

(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)

Ez 28,1-10; MTörv 32,26-36; Mt 19,23-30

Felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál, pedig csak ember vagy

20. szerda: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)

(Szent Sámul próféta)

Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29

Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein

21. csütörtök: SZENT X.PIUSZ PÁPA

Ez 36,23-28; Zs 50; Mt 22,1-14

Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek

22. péntek: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ

Ez 37,1-14; Zs 106,2-9; Mt 22,34-40

Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket

23. szombat

(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)

Ez 43,1-7a; Zs 84; Mt 23,1-12

Az Úr dicsősége bement a templomba

24. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

(Szent Bertalan apostol)

Iz 22,19-23; Zs 137; Róm 11,33-36; Mt 16,13-20

Vállára teszem Dávid palotájának kulcsát

25. hétfő

(Szent Lajos, Kalazanci Szent József)

2Tessz 1,1-5.11b-12; Zs 95; Mt 23,13-22

Dicsekszünk veletek Isten egyházában: állhatatosságtokkal és hitetekkel

26. kedd

2Tessz 2,1-3a.14-17; Zs 95; Mt 23,23-26

Isten kezdettől fogva kiválasztott titeket az üdvösségre

27. szerda: SZENT MÓNIKA

2Tessz 3,6-10.16-18; Zs 127; Mt 23,27-32

Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!

28. csütörtök: SZENT ÁGOSTON

1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt 24,42-51

A Krisztusról szóló tanítás megerősödött köztetek

29. péntek: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA

(Szent Szabina)

Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29

Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged

30. szombat

(B. Ildefonso Schuster)

1Kor 1,26-31; Zs 32; Mt 25,14-30

Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!

31. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27

Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem

A többi hónap

 

Szóljon hozzá!