2015. június

 1. hétfő: SZENT JUSZTINUSZ

Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk 12,1-12

Tóbiás jobban félte az Istent, mint a királyt

 1. kedd

Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 12,13-17

Tóbiás nem fakadt ki az Isten ellen, mikor a vakság sújtotta

 1. szerda: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI

Tób 3,1-11a.16-17a; Zs 24; Mk 12,18-27

Mindkét könyörgés meghallgatásra talált Isten színe előtt

 1. csütörtök

Tób 6,10-11a; 7,1.9-17. 8,4-10; Zs 127; Mk 12,28b-34

Ábrahám Istene kössön össze benneteket, és teljesítse áldását rajtatok

 1. péntek: SZENT BONIFÁC

Tób 11,5-17; Zs 145; Mk 12,35-37

Megfenyített az Isten, de meg is könyörül rajtam

 1. szombat

Tób 12,1.5-15.20; Tób 13,2-8; Mk 12,38-44

Áldjátok az Istent, és hirdessétek minden csodatettét

 1. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)

Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26

Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött

 1. hétfő

2Kor 1,1-7; Zs 33; Mt 5,1-12

Isten vigasztal meg minket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat

 1. kedd

2Kor 1,18-22; Zs 118,129-135; Mt 5,13-16

Isten pecsétjével eljegyzett, és a Lélek zálogát adta szívünkbe

 1. szerda

2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt 5,17-19

Az Újszövetség szolgái lettünk: nem a betűé, hanem a Léleké

 1. csütörtök: SZENT BARNABÁS APOSTOL

ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13

Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel

 1. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)

Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37

Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom

 1. szombat: PÁDUAI SZENT ANTAL

2Kor 5,14-21; Zs 102; Mt 5,33-37

Ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt

 1. vasárnap: ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

Az Úr teszi alacsonnyá a magas fát, és magassá az alacsonyt

 1. hétfő: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN

2Kor 6,1-10; Zs 97; Mt 5,38-42

Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája

 1. kedd

2Kor 8,1-9; Zs 145; Mt 5,43-48

Krisztus értünk szegénnyé lett, hogy általa meggazdagodjunk

 1. szerda

2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 6,1-6.16-18

Isten a jókedvű adakozót szereti

 1. csütörtök

2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 6,7-15

Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek

 1. péntek

2Kor 11,18.21b-30; Zs 33; Mt 6,19-23

Az összes egyházakért való gond terhel

 1. szombat

2Kor 12,1-10; Zs 33; Mt 6,24-34

Örömest dicsekszem gyöngeségeimmel

 1. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

Jób 38,1.8-11; Zs 106,23-31; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41

Ezt mondtam: eddig jöhetsz, tovább nem

 1. hétfő

Ter 12,1-9; Zs 32; Mt 7,1-5

Ábrahám elment, ahogyan az Úr mondta neki

 1. kedd

Ter 13,2.5-18; Zs 14; Mt 7,6.12-14

Ne legyen viszály köztem és közted, hiszen rokonok vagyunk

 1. szerda: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)

Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr

 1. csütörtök

Ter 16,1-12.15-16; Zs 105,1-5; Mt 7,21-29

Nevezd fiad Izmaelnek, mert Isten meghallgatott szükségedben

 1. péntek

Ter 17,1.9-10.15-22; Zs 127; Mt 8,1-4

Tartsd meg szövetségemet, nemzedékről nemzedékre

 1. szombat: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (ünnep)

Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 22,34-40

Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr

 1. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

Bölcs 1,13-15; 2,23-25; Zs 29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43

A halál a sátán irigységéből jött a világba

 1. hétfő: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)

ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson

 1. kedd

Ter 19,15-29; Zs 25; Mt 8,23-27

Ne tekints hátra, ne állj meg sehol, hanem menekülj, nehogy elpusztulj!

 

 

 

A többi hónap


Szóljon hozzá!