2014. december

1. hétfő

(Szent Blanka, Boldog Charles de Foucauld))

Iz 2,1-5; Zs 121; Mt 8,5-11

Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére

2. kedd

(Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)

Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24

Az Úr Lelke nyugszik rajta

3. szerda: XAVÉRI SZENT FERENC

(Szent Szofoniás)

Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37

Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!

4. csütörtök

(Damaszkuszi Szent János, Szent Borbála)

Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27

Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre

5. péntek

(Szent Szabbas)

Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31

Azon a napon a vakok szemei látni fognak

6. szombat

(Szent Miklós)

Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 – 10,1.6-8

Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz

7. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA

(Szent Ambrus)

Iz 40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét 3,8-14; Mk 1,1-8

Építsetek utat a pusztában az Úrnak

8. hétfő: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)

Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38

Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt

9. kedd

(Szent Cuauhtlatoatzin Didák)

Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14

Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van

10. szerda

Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul

11. csütörtök

(Szent I.Damazusz pápa)

Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15

Én megsegítelek – így szól az Úr, a te megváltód

12. péntek

(Guadalupei Szűz Mária)

Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19

Bárcsak figyeltél volna parancsaimra

13. szombat: SZENT LÚCIA

Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13

Illés ismét eljön

14. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA

(Keresztes Szent János, Szent Venantius Fortunatus)

Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-54; 1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28

Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét

15. hétfő

Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27

Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből

16. kedd

(Szent Adelhaid-Etelka)

Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 21,28-32

A szegény és nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat

17. szerda

Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17

Nem távozott el Júdából a jogar

18. csütörtök

Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24

Igaz sarjat támasztok Dávidnak

19. péntek

Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25

Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne

20. szombat

(Szent Teofil)

Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38

Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül

21. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA

(Kaníziusz Szent Péter)

2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88,2-29; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38

A te házad és királyságod örökre megmarad

22. hétfő

1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56

Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle

23. kedd

(Kenty Szent János, Szent Viktória)

Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66

Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat

24. szerda

(Szent Ádám és Éva)

2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79

A te házad és királyságod örökre megmarad

25. csütörtök: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE

(Szent Anasztázia)

Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18

Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását

26. péntek: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)

ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22

Uram, kezedbe ajánlom lelkemet

27. szombat: SZENT JÁNOS APOSTOL (ünnep)

1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8

Az élet igéjét hirdetjük nektek

28. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep)

(Aprószentek)

Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,1-9; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40

Ábrahám hitt az Úrnak, ezért igaznak fogadta el őt

29. hétfő

(Becket Szent Tamás)

1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35

Aki szereti testvérét, az világosságban él

30. kedd

1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-40

Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké

31. szerda

(Szent I. Szilveszter pápa)

1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18

A többi hónap

 

Szóljon hozzá!