2015. január

 

1. csütörtök: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)

 

Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

 

Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!

 

2. péntek: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY

 

1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28

 

Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk

 

3. szombat

 

1Jn 2,29 – 3,6; Zs 97; Jn 1,29-34

 

Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya!

 

4. vasárnap: KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP

 

Sir 24,1-2.8-12; Zs 147; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 vagy 1,1-5.15-18

 

A dicsőséges nép közt vertem gyökeret, amely az Úr osztályrésze

 

5. hétfő

 

1Jn 3,11-21; Zs 99; Jn 1,43-51

 

Átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket

 

6. kedd: VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE

 

Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

 

Az Úr dicsősége ragyogott rád

 

7. szerda

 

1Jn 3,22 – 4,6; Zs 2; Mt 4,12-17.23-25

 

Aki vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van

 

8. csütörtök

 

1Jn 4,7-10; Zs 71; Mk 6,34-44

 

Isten elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért

 

9. péntek

 

1Jn 4,11-18; Zs 71; Mk 6,45-52

 

Ha szeretjük egymást, az Isten lakik bennünk

 

10. szombat

 

1Jn 4,19 – 5,4; Zs 71; Lk 4,14-22a

 

Aki szereti Istent, szeresse testvérét is!

 

11. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)

 

Iz 55,1-11; Zs 12; 1Jn 5,1-9; Mk 1,6b-11

 

Tanúvá teszem őt a népek között

 

12. hétfő

 

Zsid 1,1-6; Zs 96; Mk 1,14-20

 

A végső időkben a Fiú által szólt hozzánk az Isten

 

13. kedd

 

Zsid 2,5-12; Zs 8; Mk 1,21-28

 

Isten üdvösségünk szerzőjét szenvedések által tette tökéletessé

 

14. szerda

 

Zsid 2,14-18; Zs 104,1-9; Mk 1,29-39

 

Jézusnak mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez

 

15. csütörtök

 

Zsid 3,7-14; Zs 94; Mk 1,40-45

 

Ma, ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek meg szívetek

 

16. péntek

 

Zsid 4,1-5.11; Zs 77,3-8; Mk 2,1-12

 

Igyekezzünk bemenni abba a nyugalomba!

 

17. szombat: SZENT ANTAL APÁT

 

Zsid 4,12-16; Zs 18B; Mk 2,13-17

 

Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez

 

18. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

 

1Sám 3,3b-10; Zs 39; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42

 

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád

 

19. hétfő

 

Zsid 5,1-10; Zs 109; Mk 2,18-22

 

Isten Fia szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet

 

20. kedd

 

Zsid 6,10-20; Zs 110; Mk 2,23-28

 

Hit és türelem által örököljük az ígéreteket

 

21. szerda: SZENT ÁGNES

 

Zsid 7,1-3.15-17; Zs 109; Mk 3,1-6

 

Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint

 

22. csütörtök

 

Zsid 7,25 – 8,6; Zs 39; Mk 3,7-12

 

Jézus egyszersmindenkorra önmagát adta áldozatul

 

23. péntek

 

Zsid 8,6-13; Zs 84; Mk 3,13-19

 

Szívükbe írom törvényem, és Istenük leszek

 

24. szombat: SZALÉZI SZENT FERENC

 

Zsid 9,2-3.11-14; Zs 46; Mk 3,20-21

 

Krisztus tulajdon vérével ment be egyszersmindenkorra a Szentélybe

 

25. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

 

Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

 

Ninive fiai megtértek a rossz útról

 

26. hétfő: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ

 

2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30

 

Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van

 

27. kedd

 

Zsid 10,1-10; Zs 39; Mk 3,31-35

 

Istenem, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratod!

 

28. szerda: AQUINÓI SZENT TAMÁS

 

Zsid 10,11-18; Zs 109; Mk 4,1-20

 

Jézus örökre tökéletessé tette a megszentelteket

 

29. csütörtök

 

Zsid 10,19-25; Zs 23; Mk 4,21-25

 

Járuljunk Isten elé igaz szívvel és teljes hittel!

 

30. péntek

 

Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk 4,26-34

 

Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához!

 

31. szombat: BOSCO SZENT JÁNOS

 

Zsid 11,1-2.8-19; Lk 1,69-75; Mk 4,35-41

 

A hit a remélt dolgokban való bizalom

 

A többi hónap


Szóljon hozzá!