2014. szeptember

1. hétfő

(Szent Egyed)

1Kor 2,1-5; Zs 118,97-102; Lk 4,16-30

Nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszítettről

2. kedd

1Kor 2,10b-16; Zs 144; Lk 4,31-37

A Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is

3. szerda: NAGY SZENT GERGELY

1Kor 3,1-9; Zs 32; Lk 4,38-44

Istennek vagyunk munkatársai

4. csütörtök

(Szent Rozália, Szent Mózes)

1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,1-11

Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené

5. péntek

(Kalkuttai Boldog Teréz)

1Kor 4,1-5; Zs 36; Lk 5,33-39

Az Úr a szívek szándékait is felderíti

6. szombat

(Szent Zakariás)

1Kor 4,9-15; Zs 144; Lk 6,1-5

Gyaláznak minket, de mi vigasztalunk

7. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

(Szent Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért)

Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20

Emberfia! Téged őrállóvá tettelek Izrael házában

8. hétfő: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)

Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23

A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik

9. kedd

(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)

1Kor 6,1-11; Zs 149; Lk 6,12-19

Az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által megtisztultatok

10. szerda

1Kor 7,25-31; Zs 44; Lk 6,20-26

Akik a világ javaival élnek, úgy tegyenek, mintha nem élnének vele

11. csütörtök

1Kor 8,1b-7.11-13; Zs 138; Lk 6,27-38

Aki szereti Istent, azt Isten magáénak tudja

12. péntek: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE

1Kor 9,16-19.22b-27; Zs 83; Lk 6,39-42

Mindenkinek szolgájává lettem, hogy minél többet megnyerjek

13. szombat: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS

(Szent Tóbiás)

1Kor 10,10-22; Zs 115; Lk 6,43-49

Sokan egy test vagyunk, mivel egy kenyérben részesedünk

14. vasárnap: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)

Szám 21,4-9; Zs 77,1-38; Fil 2,6-11; Jn 3,13-17

Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt

15. hétfő: A FÁJDALMAS SZŰZ

Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35

A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet

16. kedd: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN

(Szent Edit)

1Kor 12,12-14.27-31a; Zs 99; Lk 7,11-17

Ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai

17. szerda: BINGENI SZENT HILDEGÁRD

(Bellarmin Szent Róbert)

1Kor 12,31 – 13,13; Zs 32; Lk 7,31-35

Megmarad a hit, remény, szeretet, köztük legnagyobb a szeretet

18. csütörtök

(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)

1Kor 15,1-11; Zs 117; Lk 7,36-50

Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok

19. péntek

(Szent Januáriusz)

1Kor 15,12-20; Zs 16; Lk 8,1-3

Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a ti hitetek

20. szombat: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI

1Kor 15,35-37.42-49; Zs 55; Lk 8,4-15

Romlásra vetik el, romlatlannak támad fel

21. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

(Szent Máté apostol)

Iz 55,6-9; Zs 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

A ti gondolataitok nem az én gondolataim

22. hétfő

(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)

Péld 3,27-34; Zs 14; Lk 8,16-18

Ne késs jót tenni a rászorulóval!

23. kedd: PIETRELCINAI SZENT PIO

(Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)

Péld 21,1-6.10-13; Zs 118,1-44; Lk 8,19-21

Az igaz cselekvést többre becsüli az Úr, mint az áldozatot

24. szerda: SZENT GELLÉRT (ünnep)

(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)

Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33

Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket

25. csütörtök

Préd 1,2-11; Zs 89; Lk 9,7-9

Ami volt, ugyanaz lesz majd, mert nincs semmi új a nap alatt

26. péntek

(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)

Préd 3,1-11; Zs 143; Lk 9,18-22

Az ember nem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig

27. szombat: PÁLI SZENT VINCE

Préd 11,9 – 12,8; Zs 89; Lk 9,43b-45

A por visszatér a földbe, a lélek pedig visszatér Istenhez

28. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

(Szent Vencel, Szent Lióba, Ruiz Szent Lőrinc)

Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32

Ha a bűnös belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog

29. hétfő: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)

Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51

Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!

30. kedd: SZENT JEROMOS

Jób 3,1-3.11-17.20-23; Zs 87; Lk 9,51-56

Miért nem haltam meg, mikor megszülettem?

A többi hónap

 

Szóljon hozzá!