2014. november

1. szombat: MINDENSZENTEK (főünnep)

(Boldog Romzsa Tódor)

Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a

Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve

2. vasárnap: HALOTTAK NAPJA

(Szent Tóbiás vértanú)

Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40

Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent

3. hétfő

(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)

Fil 2,1-4; Zs 130; Lk 14,12-14

Senki se keresse csak a maga javát, hanem a másét is!

4. kedd: BORROMEO SZENT KÁROLY

Fil 2,5-11; Zs 21; Lk 14,15-24

Megalázta magát Krisztus, ezért Isten fölmagasztalta őt

5. szerda: SZENT IMRE (ünnep)

Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40

Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét

6. csütörtök

(Szent Lénárd)

Fil 3,3-8a; Zs 104,2-7; Lk 15,1-10

Amit egykor előnyömnek tekintettem, azt Krisztusért akadálynak tartom

7. péntek

(Szent Willibrord, Szent Engelbert)

Fil 3,17 – 4,1; Zs 121; Lk 16,1-8

Várjuk az Üdvözítőt, Krisztust, aki átalakítja gyarló testünket

8. szombat

(Szent Kolos, Szent Godfréd)

Fil 4,10-19; Zs 111; Lk 16,9-15

Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad

9. vasárnap: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)

Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45 Jn 2,13-22

Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden

10. hétfő: NAGY SZENT LEÓ PÁPA

(Avellinoi Szent András)

Tit 1,1-9; Zs 23; Lk 17,1-6

Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie

11. kedd: SZENT MÁRTON

Tit 2,1-8.11-14; Zs 36; Lk 17,7-10

Várjuk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét

12. szerda: SZENT JOZAFÁT

(Studita Szent Teodor, Boldog Anasztáz-Asztrik)

Tit 3,1-7; Zs 22; Lk 17,11-19

Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek

13. csütörtök

(Magyar szentek és boldogok)

Filem 7-20; Zs 145; Lk 17,20-25

Fogadd el, nem mint rabszolgát, hanem mint szeretett testvért

14. péntek

(Szent Hypatiusz-Huba)

2Jn 4-9; Zs 118,1-18; Lk 17,26-37

Abban, aki kitart a tanításban, él az Atya is és a Fiú is

15. szombat

(Nagy Szent Albert, Szent Lipót)

3Jn 5-8; Zs 111; Lk 18,1-8

Fogadjuk be a testvéreket, hogy munkatársai legyünk az igazságnak

16. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

(Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)

Péld 31,10-13.19-20.30-31; Zs 127; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30

Az Urat félő asszony dicséretre méltó: dicsérjétek tetteiért minden helyen

17. hétfő

(Nagy Szent Gertrúd, Szent Ányos, Tours-i Szent Gergely, Szent Hilda)

Jel 1,1-4; 2,1-5a; Zs 1; Lk 18,35-43

Az a kifogásom ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet

18. kedd

(Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)

Jel 3,1-6.14-22; Zs 14; Lk 19,1-10

Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, azzal étkezem

19. szerda: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)

(Szent Abdiás, Szent Geláz)

Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38

Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt

20. csütörtök

(Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)

Jel 5,1-10; Zs 149; Lk 19,41-44

Megöltek, Uram, de véreddel népet váltottál meg Istennek

21. péntek: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA

Jel 10,8-11; Zs 118,14-131; Lk 19,45-48

Vedd át a kibontott könyvtekercset az angyal kezéből

22. szombat: SZENT CECÍLIA

Jel 11,4-12; Zs 143; Lk 20,27-40

A két próféta holtteste a nagyváros utcáján fog heverni

23. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)

(Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)

Ez 34,11-12.15-17; Zs 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat

24. hétfő: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI

(Szent Krizogonusz, Szent Flóra)

Jel 14,1-3.4b-5; Zs 23; Lk 21,1-4

Ők a Bárány nyomában járnak, bárhová megy

25. kedd

(Alexandriai Szent Katalin)

Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 21,5-11

Itt az aratás ideje, már érett a vetés a földön

26. szerda

(Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)

Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12-19

Műveid csodálatosan nagyok, Uram, mindenható Isten!

27. csütörtök

(Szent Virgil)

Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Zs 99; Lk 21,20-28

Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!

28. péntek

(Marchiai Szent Jakab)

Jel 20,1-4.11 – 21,2; Zs 83; Lk 21,29-33

Új eget és új földte láttam!

29. szombat

Jel 22,1-7; Zs 94; Lk 21,34-36

Nem szorulnak lámpafényre, mert az Úristen ragyog rájuk

30. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (B)

(Szent András apostol)

Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs 79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian

 

A többi hónap

 

Szóljon hozzá!