2014. október

1. szerda: LISIEUX-I SZENT TERÉZ

(Szent Remig)

Jób 9,1-12.14-16; Zs 87; Lk 9,57-62

Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben?

2. csütörtök: SZENT ŐRZŐANGYALOK

Jób 19,21-27; Zs 26; Lk 10,1-12

Tudom, hogy megváltóm él: testemben látom meg az Istent

3. péntek

(Boldog Columba Marmion, Boldog Bogdánffy Szilárd)

Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 138; Lk 10,13-16

Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?

4. szombat: ASSISI SZENT FERENC

Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 118,66-130; Lk 10,17-24

Csodálatosabbak törvényeid, semhogy felfoghatnám

5. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

(Szent Attilánusz)

Iz 5,1-7; Zs 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43

A Seregek Urának szőlője: Izrael háza

6. hétfő

(Szent Brúnó)

Gal 1,6-12; Zs 110; Lk 10,25-37

Az általam hirdetett evangélium nem embertől ered

7. kedd: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE

Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,38-42

Isten kiválasztott, hogy hirdessem Fiát a pogányoknak

8. szerda: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)

(Szent Simeon)

Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28

Anyja vagyok én a szép szeretetnek

9. csütörtök

(Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Boldog Henry Newman)

Gal 3,1-5; Lk 1,69-75; Lk 11,5-13

A törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által?

10. péntek

(Borgia Szent Ferenc )

Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15-26

Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat

11. szombat

(Boldog XXIII.János pápa)

Gal 3,22-29; Zs 104,2-7; Lk 11,27-28

Isten fiai vagyunk a Krisztus Jézusba vetett hit által

12. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

(Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)

Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12-14; Mt 22,1-14

Lakomát készít az Úr, letörli a könnyet minden arcról

13. hétfő

(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)

Gal 4,22-24.26-27.31 – 5,1; Zs 112; Lk 11,29-32

A szabadságra Krisztus vezetett minket

14. kedd

(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)

Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 11,37-41

A hit a szeretet által tevékeny

15. szerda: AVILAI SZENT TERÉZ

(Szent Thekla)

Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 11,42-46

A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség

16. csütörtök

(Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)

Ef 1,3-10; Zs 97; Lk 11,47-54

Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt

17. péntek: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC

Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,1-7

Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét

18. szombat: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)

2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9

Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam

19. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)

Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21

Én vagyok az Úr, nincs más, én öveztelek föl, noha nem ismertél

20. hétfő

(Szent Vendel)

Ef 2,1-10; Zs 99; Lk 12,13-21

Isten Krisztussal maga mellé ültetett a mennyben

21. kedd

(Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)

Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35-38

Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek

22. szerda

Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48

Krisztusba vetett hit által járulhatunk bátran Isten elé

23. csütörtök: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS

(Szent Szeverin)

Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53

Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!

24. péntek

(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)

Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség

25. szombat: Pannonhalmi SZENT MÓR

Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1-9

Krisztus a fő, aki az egész testet egybekapcsolja

26. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

Kiv 22,20-26; Zs 17; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40

Ha hozzám kiált a szegény segítségért, meghallgatom

27. hétfő

Ef 4,32 – 5,8; Zs 1; Lk 13,10-17

Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket

28. kedd: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)

Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16

Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok

29. szerda

Ef 6,1-9; Zs 144; Lk 13,22-30

Ne látszatra szolgáljatok, hanem mint Krisztus szolgái!

30. csütörtök

Ef 6,10-20; Zs 143; Lk 13,31-35

Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni!

31. péntek

(Szent Wolfgang)

Fil 1,1-11; Zs 110; Lk 14,1-6

Aki megkezdte bennetek a jót, be is fejezi Krisztus napjára

 

A többi hónap

 

Szóljon hozzá!